نمایه شده  عنوان آدرس
1 پرتال جامع علوم انسانی ensani.ir/fa/article/journal/1291/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
2 مگ ایران www.magiran.com/maginfo.asp?mgID=7507
3 نورمگز www.noormags.ir/view/fa/magazine/2142/دانش-ها-و-آموزه-های-قرآن-و-حدیث
4 سیویلیکا https://civilica.com/l/21538/