• راهنماي تدوين مقاله

  شیوه­نامۀ تنظیم نگاشته ها

  فصلنامۀ علمی - اختصاصی دانش­ ها و آموزه های قرآن و حدیث

  1. نگاشته، همراه با مشخّصات نویسنده شامل: نام و نام خانوادگی، رتبۀ علمی، تحصیلی یا جایگاه علمی، شمارۀ تماس و ایمیل باشد.

  2. نگاشته، همراه با چکیده (بین 40 تا 150 کلمه) و واژگان کلیدی (سه تا نُه واژه) باشد.

  تبصره: چکیدۀ نکته­ نگاری ها بین 40 تا 70 واژه و چکیدۀ نگاشته­ های دیگر، بین 100 تا 150 واژه باشد. قالب‌های غیر مقاله مانند یادداشت آزاد، نیازی به چکیده ندارد.

  3. حجم نگاشتۀ ارسالی به‌جز یادداشت آزاد و پوستر علمی، نباید کمتر از هفتصد کلمه باشد.

  4. نگاشتۀ ارسالی، نباید به‌طور کامل در هیچ نشریه داخلی یا خارجی یا کتاب همایش، چاپ شده یا به نشر الکترونیکی رسیده باشد.

  تبصره: نگاشته­هایی که پیشتر چاپ شده و اکنون به هر دلیلی مانند قدمت نشر و ... در دسترس نیست با نظر سردبیر، قابلیت چاپ مجدّد را دارد.

  5. همۀ آثار باید موازین علمی- اختصاصی را بر اساس سند «شناخت، گونه­ها و ویژگی­های نگاشتۀ علمی - اختصاصی» که در شمارۀ نخست مجلّه چاپ و در شمارۀ ششم، تکمیل شده و در تارنمای مجلّه نیز در دسترس است، رعایت کنند.

  6. متن نگاشته­ها به‌صورت تایپ شده و در دو قالب PDF و word در سامانۀ مجلّه درج گردد.

  7. منابع کتاب­شناختی در پاورقی بر اساس این الگو مستند شود:

  آدرس آیه: البقرة، 51.

  آدرس کتاب: نام کتاب، جلد، صفحه. (برای جلد، ج و برای صفحه، ص استفاده شود؛ بدون درج فاصله بعد از ج و ص.)

  آدرس نسخۀ خطّی: نام کتاب، جلد، صفحه یا تصویر. (برای جلد، ج و برای صفحه، ص و برای تصویر، از واژۀ تصویر استفاده شود؛ بدون درج فاصله بعد از ج و ص و با یک کاراکتر فاصله بین واژۀ تصویر و شماره.)

  آدرس مقاله: عنوان مقاله، نام مجلّه یا کتاب مقالات، شمارۀ مجلّه، شمارۀ صفحه. (برای شمارۀ صفحه، ص استفاده شود.)

  آدرس سایت: نام سایت، آدرس صفحه به لاتین.

  آدرس پایان­نامه: عنوان پایان­نامه، صفحه. (برای صفحه، ص استفاده شود.

  8. اگر دو منبع هم­نام در نگاشته مورد استفاده قرار گیرد بر اساس الگوی زیر در پاورقی مستند می­شود:

  الکافی (کلینی)، ج3، ص250.         الکافی (حلبی)، ج1، ص170.

  9. اگر دو چاپ از یک کتاب در نگاشته مورد استفاده قرار گیرد بر اساس الگوی زیر در پاورقی مستند می‌شود:

  الکافی (اسلامیة)، ج3، ص250.         الکافی (دارالحدیث)، ج1، ص170.

  10. شمارۀ پاورقی در هر نگاشته به‌صورت پی‌درپی آورده شود.

  11. در پایان نگاشته، کتابنامه به ترتیب حروف الفبا همراه با شماره و بر اساس این الگو ذکر شود:

  نام کتاب، نام نویسنده، نام محقّق یا مترجم، محلّ چاپ، انتشارات، نوبت چاپ، سال چاپ.

  عنوان مقاله، نام نویسنده، نام مترجم، نام کتاب مقالات، گردآورنده، سال چاپ.

  عنوان مقاله، نام نویسنده، نام مترجم، نام مجلّه، شمارۀ مجلّه، سال چاپ.

  عنوان پایان­نامه، نام نویسنده، نام استاد راهنما، نام استاد مشاور، مرکز تحصیلی، مقطع تحصیلی، سال دفاع.

  عنوان نسخه، نام نویسنده، شهر محلّ نگهداری، کتابخانۀ محلّ نگهداری، شمارۀ ثبت.

  نام سایت، تاریخ اخذ از سایت، آدرس سایت به لاتین.

  تذکّر 1: نگاشتۀ ارسالی، بازگردانده نمی­شود.

  تذکّر 2: مسؤولیت محتوای نگاشته به‌عهدۀ نویسنده است.

  تذکّر 3: مجلّه در ویرایش، تلخیص و اصلاح نگاشته‌ها، آزاد است.

  تذکّر 4: نگاشته در صورتی برای ارزیابی ارسال می­شود که نویسنده، هزینۀ مصوّب مجلّه را بپردازد. دریافت این مبلغ، تعهدی برای مجلّه نسبت به چاپ نگاشته، ایجاد نمی­کند.

  تذکّر 5: نگاشته پس از ویرایش نهایی مجلّه، در صورت تغییرات زیاد، برای تأیید به نویسنده داده می­شود. نویسنده، یک هفته فرصت اظهار نظر دارد. اظهارنظرنکردن نویسنده در این بازه به معنای تأیید خواهد بود.

  تذکّر 6: نگاشته، پس از پذیرش نهایی با درنظرگرفتن موضوع، قالب و حجم، به نوبت چاپ می‌شود.