• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - همایش ابوطالب علیه السلام حامی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله
    مهدی فرمانیان
    حضرت ابوطالب علیه السلام کلیددار کعبه، پناهگاه درماندگان، یاور محرومان و بزرگ‌ترین حامی رسول خدا صلی الله علیه و آله در مکّه بود. حمایت مثال‌زدنی ایشان از پیامبر خداصلی الله علیه و آله، سجایای اخلاقی، مجاهدت و میراث ادبی او از جمله موضوعاتی است که در طول تاریخ، برخی از چکیده کامل
    حضرت ابوطالب علیه السلام کلیددار کعبه، پناهگاه درماندگان، یاور محرومان و بزرگ‌ترین حامی رسول خدا صلی الله علیه و آله در مکّه بود. حمایت مثال‌زدنی ایشان از پیامبر خداصلی الله علیه و آله، سجایای اخلاقی، مجاهدت و میراث ادبی او از جمله موضوعاتی است که در طول تاریخ، برخی از نویسندگان شیعه و اهل سنّت درباره‌اش قلم زده‌اند. در کنار روایات معصومان علیهم السلام، بسیاری از بزرگان، آثاری درباره ایمان ابوطالب× نگاشته‌اند که نامشان در تاریخ ثبت و ضبط است. پژوهش‌ها و مطالعات تاریخی نشان می‌دهد حضرت ابوطالب علیه السلام در کنار حضرت خدیجه علیها السلام از حامیان اصلی پیامبرصلی الله علیه و آله بودند و سال دهم بعثت که پیامبرصلی الله علیه و آله این دو یار را از دست دادند «عام‌الحزن» نامیده شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - «شعب ابی‌طالب» نماد مقاومت هوشمندانه، راهبردهای نبوی برای عبور از موقعیت‌های فراسخت
    محمد مهدی احسانی فر
    نهضت بزرگ نبوی با حمایت مؤمنان و مجاهدان راه حق، در کنار هوشمندی رسول‌الله صلی الله علیه و آله توطئه‌های بزرگی را از سر گذراند و به پیروزی رسید. یکی از دشمنی‌های کم‌نظیر سربازان شیطان با مسلمانان، تحریمی همه‌جانبه بود که در شعب ابی‌طالب روی داد. پیامبر صلی الله علیه و آ چکیده کامل
    نهضت بزرگ نبوی با حمایت مؤمنان و مجاهدان راه حق، در کنار هوشمندی رسول‌الله صلی الله علیه و آله توطئه‌های بزرگی را از سر گذراند و به پیروزی رسید. یکی از دشمنی‌های کم‌نظیر سربازان شیطان با مسلمانان، تحریمی همه‌جانبه بود که در شعب ابی‌طالب روی داد. پیامبر صلی الله علیه و آله با توکّل بر خدا و بهره‌گیری از توان یاران صمیمی‌اش، به‌ویژه جناب ابوطالب علیه السلام، توانست شعب را به یکی از نمادهای پایداری در برابر ستم و استضعاف و شوریدن در برابر زورگویی و لجاجت تبدیل کند. شناخت ابعاد فشار دشمن و چگونگی مقاومت جریان حق در برابر این تحریم نفس‌گیر با تاکید بر نقش ابوطالب علیه السلام محور اصلی این پژوهش است. نگاشته‌های پیشین در این موضوع به ذکر گزاره‌های تاریخی و توصیف آن اکتفا کرده‌اند. نوآوری این پژوهش در «تحلیل گام به گام» و «توجّه به همه ابعاد ماجرای شعب»، به منظور زمینه‌سازی برای «الگویابی» است. این نگاشته با مطرح‌کردن مختصّات ماجرای شعب ابی‌طالب، راه را برای توجّه به این مقطع تاریخی و شناخت بهتر جزئیات آن گشوده و برای نخستین بار، داده‌های تاریخی این موضوع را محور تحلیل برای الگویابی قرار داده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - ویژگی های فردی، اجتماعی و سیاسی حضرت ابوطالب علیه السلام
    علی انجم شعاع محمد صادق سلیمانی نژاد رابر
    روایات و گزاره‌های تاریخی در موارد متعدّدی به انعکاس ویژگی‌های حضرت ابوطالب علیه السلام پرداخته‌اند. با بررسی منابع موجود در رابطه با ایشان، مشخّص می‌شود این خصوصیت‌ها به‌صورت تخصّصی و مدوّن جمع‌آوری و ارائه نشده و مقاله حاضر متکفّل این پژوهش گردیده است. غریب بودن شخصیت چکیده کامل
    روایات و گزاره‌های تاریخی در موارد متعدّدی به انعکاس ویژگی‌های حضرت ابوطالب علیه السلام پرداخته‌اند. با بررسی منابع موجود در رابطه با ایشان، مشخّص می‌شود این خصوصیت‌ها به‌صورت تخصّصی و مدوّن جمع‌آوری و ارائه نشده و مقاله حاضر متکفّل این پژوهش گردیده است. غریب بودن شخصیت او در بین شیعیان، هجمه‌های ناجوانمردانه به این ولی الهی، تبیین صحیح تاریخ اسلام، دفاع از ساحت امیرالمؤمنین علیه السلام و نیاز به الگوگیری از ایشان، لزوم پرداختن به این موضوع را مضاعف می‌نماید. علاوه بر ذکر ویژگی‌ها، نقل متن روایات و گزاره‌های تاریخی مرتبط با هر خصوصیت و دسته‌بندی آنها، از نوآوری‌های این نوشتار است. گفتنی است مقاله حاضر در قالب سه بخش به تبیین خصیصه‌های ارزشمند فردی، اجتماعی و سیاسی این مرد بزرگ همّت نموده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - گزارشی از نگاشته‌های موجود در کتاب «ابوطالب درفش یکتاپرستی»
    رسول عطایی
    صفحات تاریخ دربردارنده سرگذشت بزرگ‌مردی است که تمام هستی‌اش را در راه پیشبرد اسلام نهاد؛ ابوطالب، شخصیتی که گاه جفاکارانه، برخی سخن از کفرش به میان آورده‌اند. در دفاع از حضرت ابوطالب علیه السلام تاکنون بسیار قلم زده‌اند. یکی از این نگاشته‌ها کتاب «ابوطالب درفش یکتاپرستی چکیده کامل
    صفحات تاریخ دربردارنده سرگذشت بزرگ‌مردی است که تمام هستی‌اش را در راه پیشبرد اسلام نهاد؛ ابوطالب، شخصیتی که گاه جفاکارانه، برخی سخن از کفرش به میان آورده‌اند. در دفاع از حضرت ابوطالب علیه السلام تاکنون بسیار قلم زده‌اند. یکی از این نگاشته‌ها کتاب «ابوطالب درفش یکتاپرستی» است. این کتاب نوشته‌هایی از نویسندگان شیعه و سنّی را جمع‌آوری کرده که به شخصیت ابوطالب و نقش بی‌بدیل او در اسلام اشاره دارند. در مقاله حاضر، نوشته‌های موجود در این کتاب معرّفی و به گزارشی از محتوای آنها پرداخته می‌شود. همچنین، منابعِ گزارش‌های تاریخی و روایات استفاده‌شده در کتاب مذکور برای مستندسازیِ گزارش‌ها ذکر شده پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - وضعیت توثیق و تضعیف قائلان به بی‌ایمانی ابوطالب علیه السلام
    علیرضا طبیبی کبری حیدری
    از جمله ایرادهایی که برخی تحریفگران در حق حضرت ابوطالب علیه السلام روا داشتهاند این است که ایشان با حالت کفر از دنیا رفته و در سراسر عمرش به اسلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ایمان نیاورده است! این افراد برای اثبات ادّعایشان به روایات و تفاسیری استناد کردهاند که ا چکیده کامل
    از جمله ایرادهایی که برخی تحریفگران در حق حضرت ابوطالب علیه السلام روا داشتهاند این است که ایشان با حالت کفر از دنیا رفته و در سراسر عمرش به اسلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ایمان نیاورده است! این افراد برای اثبات ادّعایشان به روایات و تفاسیری استناد کردهاند که احوال رجال این احادیث نیازمند بررسی و نقد است؛ چراکه برخی از این رجال محکوم به ضعفند. درباره این موضوع، پژوهشی به ثبت نرسیده و در کتب مرتبط با شخصیت ابوطالب به برخی از راویان حدیث درباره ایشان اشاره شده است؛ از این‌رو نگارنده با روش تحلیلی ـ ‌توصیفی و استفاده از منابع کتاب‌خانهای، وثاقت و ضعف قائلان به بی‌ایمانی ابوطالب علیه السلام را بررسی کرده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - اثبات ایمان ابوطالب علیه السلام در سخنان عالمان اهل سنّت از سده دوم تا پانزدهم
    محمد علی  مروجی طبسی
    بسیاری از عالمان سلف و خلفِ اهل سنّت، اعم از شافعی، مالکی، حنبلی و حنفی، بر خلاف آنچه به مشهور ایشان نسبت داده می‌شود، مانند شیعه، اسلام و ایمان ابوطالب را پذیرفته و بر آن دلایل گوناگون اقامه کرده اند. سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله درباره ابوطالب، اجماع اهل بیت علیهم چکیده کامل
    بسیاری از عالمان سلف و خلفِ اهل سنّت، اعم از شافعی، مالکی، حنبلی و حنفی، بر خلاف آنچه به مشهور ایشان نسبت داده می‌شود، مانند شیعه، اسلام و ایمان ابوطالب را پذیرفته و بر آن دلایل گوناگون اقامه کرده اند. سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله درباره ابوطالب، اجماع اهل بیت علیهم السلام بر ایمان ابوطالب، رجعت او به دعا و اعجاز پیامبرصلی الله علیه و آله، محتوای اشعار و مواضع قاطعش در برابر مشرکان، از جمله دلایلی است که بسیاری از عالمان سنّی برای اثبات ایمان ابوطالب بدان احتجاج و استدلال کرده اند. این پژوهش نام بیش از سی عالم سنّی از مذاهب چهارگانه را که از سده دوم تا پانزدهم هجری می‌زیسته‌اند و به ایمان ابوطالب قائل بودند، گرد آورده و پس از بیان شرح حال مختصری از جایگاه و منزلتشان نزد اهل سنّت، اعتراف مستدلّ ایشان به اسلام ابوطالب را نقل و تحلیل کرده است. پرونده مقاله