اخبار نشریه

اختصاص شماره (شاپا) به مجله

به نام خدا

 پیرو مکاتبات صورت گرفته و پیگیری های انجام شده با سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، شماره شاپای اختصاصی (ISSN) به نشریه دانش ها و آموزه های قرآن و حدیث اعطا شد.

بر اساس مجوز صادر شده از مرکز ملی شاپا (2676-4695) به عنوان شماره شاپای نشریه معرفی شده است.