اهداف و چشم انداز


اساس­نامه مجلّه علمی اختصاصی دانش­ ها و آموزه­ های قرآن و حدیث

 

 مقدّمه

با در نظر داشتن «قانون مطبوعات» مصوب مجلس شورای اسلامی و «آیین ­نامه اجرایی قانون مطبوعات» مصوب هیات وزیران و در راستای محتویات مندرج در فصل دوم «قانون مطبوعات» در حوزه علوم و معارف قرآن و حدیث، «مجلّه علمی – اختصاصی دانش ­ها و آموزه­ های قرآن و حدیث» که در این اساس­نامه به اختصار «مجلّه» نامیده می­ شود، تهیّه و منتشر می­ گردد.

ماده یكم: کلّیّات

 1. نام: دانش­ ها و آموزه ­های قرآن و حدیث
 2. صاحب امتیاز: محمّد مهدی احسانی ­فر
 3. مدیر مسوول: محمّد مهدی احسانی ­فر
 4. زبان: فارسی (زبان اصلی)- عربی (قابل بهره­ گیری)
 5. گستره توزیع: سراسری
 6. زمینه فعّالیت: حوزه علوم انسانی، معارف دینی با رویکرد علمی
 7. موضوع مجلّه: علوم و معارف قرآن و حدیث
 8. ترتیب انتشار: فصل­نامه
 9. دفتر مرکزی: قم
 10. نوع چاپ و قطع: مجلّه­ ای وزیری با ابعاد 16.5 * 23.5

تبصره: قطع ویژه­نامه ­ها بر اساس دیدگاه هیات تحریریه و تصمیم­ گیری سردبیر خواهد بود.

 1. نویسندگان: اعضای هیات تحریریه، پژوهشگران و اساتید حوزوی و دانشگاهی، طلاب و دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته­ های مرتبط با قرآن و حدیث و هر کسی که نگاشته ­ای مفید در حوزه قرآن و حدیث داشته باشد.

تبصره: نگاشت ه­ها، با در نظرگرفتن سیاس ت­ها و ضوابط مجلّه که در اسناد «شیوه ­نامه تنظیم نگاشته­ ها»، «شیوه­ نامه ساختار و شناسنامه»، «روش­نامه جذب، ارزیابی و پذیرش نگاشته­ ها» و «روندنما» و سایر مقرّرات مجلّه، با تاکید بر فصل سوم و چهارم «قانون مطبوعات» و مواد 10، 12 و 35 «آیین­ نامه اجرایی قانون مطبوعات» چاپ می ­شود.

 1. گرایش و مخاطبان: اختصاصی طلّاب، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته­ های مرتبط با قرآن و حدیث، پژوهشگران و اساتید حوزوی و دانشگاهی، مدیران و کارمندان مرتبط و سایر علاقه­ مندان
 2. افزایش و گسترش نوشتارهای قرآنی و حدیثی
 3. نشر آسان اندیشه ­های قرآنی و حدیثی
 4. ترویج فرهنگ پژوهش و تقویت نشاط علمی بین مخاطبان
 5. شناسایی، حمایت و هدایت استعدادهای علمی
 6. ارتقای خودباوری علمی، معرّفی اندیشه­ ها، نوآوری­ ها و خلّاقیت­ های علمی
 7. الگوسازی و تقویت فعّالیت­ های علمی اثرگذار
 8. کمک به شکل­ گیری نگاشته­ های قرآنی و حدیثی
 9. تأکید بر رعایت اصول و ضوابط علمی و اخلاقی در فعّالیت­ های علمی و پژوهشی با درنظرگرفتن آیین­نامه ­های مرتبط مانند «منشور و موازین اخلاق پژوهش»
 10. اهتمام به نشر دانش­ه ای شفاهی
 11. اهتمام به رعایت تنوّع در قالب­ های نگارش علمی به ویژه تقریرات علمی و یادداشت ­های آزاد
 12. اهمیت دادن به جایگاه هیات تحریریه در همه فعالیت­ های علمی مجلّه
 13. اهمیت دادن به جایگاه ویراستار علمی و ادبی در روند ارتقای نگاشته­ ها
 14. توجّه به برگزاری نشست ­های علمی و مشاوره و آموزش در راستای ارتقای نگاشته ­های مجلّه

ماده دوم: اهداف

ماده سوم: سیاست­ ها

ماده چهارم: ارکان

ارکان مجلّه عبارتند از: صاحب امتیاز، مدیر مسؤول، سردبیر، هیأت تحریریه، ویراستار علمی، ویراستار ادبی، مدیر اجرایی

ماده پنجم: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز مجلّه آقای محمّد مهدی احسانی­ فر است که بر اساس مقرّرات کشوری به تایید هیات نظارت بر مطبوعات رسیده است.

ماده ششم: وظایف و اختیارات صاحب امتیاز

صاحب امتیاز مجلّه، وظایف و اختیارات مندرج در «قانون مطبوعات» و «آیین ­نامه اجرایی قانون مطبوعات» و سایر مقرّرات کشوری مرتبط را بر عهده خواهد داشت.

ماده هفتم: مدیر مسوول

مدیر مسؤول مجلّه، آقای محمّد مهدی احسانی­ فر است که بر اساس مقرّرات کشوری به تایید هیات نظارت بر مطبوعات رسیده است.

ماده هشتم: وظایف و اختیارات مدیر مسؤول

 1. مدیر مسوول مجلّه، وظایف و اختیارات مندرج در «قانون مطبوعات» و «آیین­ نامه اجرایی قانون مطبوعات» و سایر مقرّرات کشوری مرتبط را بر عهده خواهد داشت.
 2. هدایت کلّی مجلّه به سمت اهداف و سیاست­ های ترسیم ­شده در اساس­نامه
 3. نصب و عزل سردبیر، اعضای هیأت تحریریه، ویرستاران علمی و ادبی و مدیر اجرایی
 4. تأمین منابع مالی و مسؤولیت امور مالی

تبصره: مدیر مسؤول می ­تواند با تحفّظ بر مسوولیت و در چارچوب «قانون مطبوعات» و «آیین­نامه اجرایی قانون مطبوعات» اجرای تمام یا بخشی از وظایف خود را به جانشین یا سردبیر یا مدیر اجرایی واگذار کند.

ماده نهم: سردبیر

سردبیر مجلّه، از سوی مدیر مسوول، انتخاب می­ شود.

ماده دهم: وظایف و اختیارات سردبیر

 1. دبیری هیأت تحریریه
 2. پیشنهاد نصب و عزل اعضای هیأت تحریریه، ویراستاران علمی و ادبی و مدیر اجرایی به مدیر مسؤول
 3. مدیریت تأمین محتوای مجلّه
 4. تهیه سرمقاله

تبصره: مدیر مسوول، سردبیر، ویراستار علمی و هر یک از اعضای هیات تحریریه، می ­توانند سرمقاله مجلّه را بنویسند.

 1. تهیه گزارش از فعالیت­های علمی انجام ­شده در دفتر مجلّه برای چاپ در مجلّه
 2. تأیید کلیه مصوّبات هیأت تحریریه و اعلام آن به مدیر مسؤول و اجرای آن
 3. مسؤولیت علمی و تأیید محتوای مجلّه قبل از تأیید نهایی مدیر مسؤول
 4. انتخاب داور برای ارزیابی نگاشته­ ها
 5. هدایت ویراستاران مجلّه و ارزیابان در مسیر ارتقای کیفی
 6. مدیریت نشست­ های علمی، دوره­های آموزشی و مشاوره

تبصره1: سردبیر موظّف به رعایت همه قوانین و مقرّرات مطبوعاتی کشور است.

تبصره2: سردبیر می­ تواند با تحفّظ بر مسؤولیت، بخشی از وظایف خود را به اعضای هیأت تحریریه یا ویراستاران علمی و ادبی واگذار کند.

ماده یازدهم: هیأت تحریریه

این هیأت مرکب از دست کم دو نفر از افراد دارای صلاحیت علمی است که با نظر مدیر مسؤول تعیین شده و زیر نظر سردبیر فعالیت می ­کنند.

تبصره: ویراستاران علمی و ادبی، مدیر اجرایی و افراد دیگری هم می­ توانند با نظر سردبیر در جلسات هیات تحریریه بدون حق رای شرکت کنند.

ماده دوازدهم: وظایف و اختیارات هیأت تحریریه

 1. برنامه ­ریزی برای محتوای مجلّه
 2. تأمین بخشی از محتوای مجلّه به ویژه تقریرات علمی، یادداشت­ های آزاد و هر قالب استاندارد دیگری که از سوی نویسندگان، توجّه کمتری به آن بشود
 3. تهیه گزارش از فعالیت­ های علمی خود، جهت چاپ در مجلّه
 4. همکاری با سردبیر در فرآیند ارزیابی نوشتارها
 5. پیشنهاد ضوابط و معیارهای لازم برای مجلّه و طرح در جلسات هیات تحریریه
 6. رصد اصول، ضوابط، پیشرفت­ها و الگوهای مطرح­ شده یا اجرایی­شده در مطبوعات دنیا و گفت و گو درباره آن در جلسات هیات تحریریه
 7. عهده ­دارشدن بخشی از جلسات آموزشی، مشاوره و نشست­ های علمی مجلّه

ماده سیزدهم: ویراستار علمی

ویراستار علمی از سوی مدیر مسوول انتخاب می­شود.

ماده چهاردهم: وظایف و اختیارات ویراستار علمی

 1. ارتقای علمی نگاشته­ ها
 2. تعامل علمی با نویسندگان
 3. تکمیل نگاشته ­ها با نظر سردبیر
 4. کمک به سردبیر در ارتقای علمی مجلّه

ماده پانزدهم: ویراستار ادبی

ویراستار ادبی از سوی مدیر مسوول انتخاب می ­شود.

ماده شانزدهم: وظایف و اختیارات ویراستار ادبی

 1. ارتقای ادبی نگاشته ­ها از حیث متن و علائم
 2. تعامل ادبی با نویسندگان
 3. تکمیل نگاشته­ ها با نظر سردبیر
 4. کمک به سردبیر در ارتقای ادبی مجلّه

ماده هفدهم: مدیر اجرایی

مدیر اجرایی مجلّه از سوی مدیر مسوول انتخاب می­ شود.

ماده هجدهم: وظایف و اختیارات مدیر اجرایی

 1. همکاری با سردبیر در تشکیل و اداره جلسات هیات تحریریه، نشست­ های علمی، دوره­ های آموزشی و مشاوره
 2. مدیریت امور دریافت نگاشته­ ها، ارسال برای داوران و ویراستاران، تعامل با نویسندگان، صفحه­ آرایی مجلّه
 3. پیگیری امور اداری و تنظیم و رسیدگی به امور مالی مجلّه
 4. مدیریت صفحات الکترونیکی مجلّه
 5. معرّفی مجلّه و برقراری ارتباط با نهادها و افراد
 6. مدیریت امور نشر و توزیع
 7. پیشنهاد بودجه سالانه و ارائه ترازنامه مالی به مدیر مسؤول
 8. ارائه گزارش عملكرد یک­ساله مجلّه به مدیر مسؤول

ماده نوزدهم: ساختار مجلّه

حداکثر 30٪ از محتوای مجلّه با تصمیم هیأت تحریریه می­ تواند به غیر نگاشته­ های علمی، اختصاص یابد.

ماده بیستم: اصلاح و تفسیر

مرجع نهایی اصلاح و تفسیر این اساس­نامه، گروهی متشکّل از مدیر مسوول، سردبیر و اعضای هیات تحریریه پس از درخواست یا پیشنهاد مدیر مسؤول، است. همچنین ویراستاران علمی و ادبی و مدیر اجرایی نیز بدون حق رای در جلسات اصلاح یا تفسیر اساس­نامه شرکت می­ کنند.

ماده بیست و یکم: تعداد مواد

این اساس­نامه با یك مقدّمه، بیست و یک ماده و هفت تبصره در تاریخ 11/2/1397 به تصویب مدیر مسوول، سردبیر، هیأت تحریریه، مدیر اجرایی و ویراستاران علمی و ادبی فصلنامه علمی – اختصاصی دانش­ ها و آموزه­ های قرآن و حدیث رسید.