• فهرست مقالات حامد متوادی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - مفهوم شناسی حریم خصوصی انسان در قرآن و حدیث
    حامد متوادی
    پژوهشگران علوم انسانی تعاریف مختلفی از «حریم خصوصی» ارائه کرده اند. در قرآن کریم و احادیث اهل بیت علیهم السّلام رعایت مناسبات فردی و اجتماعی بین انسان ها، سفارش شده که بخشی از آن با موضوع «حریم خصوصی» ارتباط دارد. تعریف ارائه شده از این مفهوم، جامعیت لغوی و دینی نداشته چکیده کامل
    پژوهشگران علوم انسانی تعاریف مختلفی از «حریم خصوصی» ارائه کرده اند. در قرآن کریم و احادیث اهل بیت علیهم السّلام رعایت مناسبات فردی و اجتماعی بین انسان ها، سفارش شده که بخشی از آن با موضوع «حریم خصوصی» ارتباط دارد. تعریف ارائه شده از این مفهوم، جامعیت لغوی و دینی نداشته و بیشتر به زاویۀ حقوقی موضوع، نگریسته است. مأموریت این نگاشته، شناخت لغوی «حریم خصوصی» و گردآوری مفاهیم مرتبط با آن از قرآن و حدیث است. هدف این کار، تقویت نگاه دینی در تعریف «حریم خصوصی» بوده و مصادیق این مفهوم را روشن می سازد. چنین شناختی به قانونگذار در تدوین مقرّرات مبتنی بر آموزه‌های دینی کمک می کند. مقالۀ حاضر ابتدا به واژه شناسی حریم خصوصی و کاربردهای آن در فقه، حقوق و پزشکی پرداخته و سپس با شناسایی مفاهیم مرتبط در قرآن و روایات به تعریفی دینی از این مفهوم دست می یابد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - مقایسه چاپ آفاق از کتاب جمال الاسبوع با چاپ منشورات الرّضى‏ بر پایه مقابله
    حامد متوادی
    میراث علمی گذشتگان در طول سالیان متمادی و بر اثر نسخه‌برداری‌های متعدد از آسیب‌های متنی مصون نبوده است. یکی از پژوهش‌های متن محور جهت رفع آسیب‌های متنی و دستیابی به متون اصلی، مقابله نسخه‌های چاپ شده است. برخی از نسخه‌های چاپ شده به دفعات مورد تحقیق پژوهشگران قرار گرفته چکیده کامل
    میراث علمی گذشتگان در طول سالیان متمادی و بر اثر نسخه‌برداری‌های متعدد از آسیب‌های متنی مصون نبوده است. یکی از پژوهش‌های متن محور جهت رفع آسیب‌های متنی و دستیابی به متون اصلی، مقابله نسخه‌های چاپ شده است. برخی از نسخه‌های چاپ شده به دفعات مورد تحقیق پژوهشگران قرار گرفته اند و مقابله این نسخ به معرفی چاپ‌های ارزنده از حیث تحقیق کمک می‌کند. سید ابن طاووس از دانشمندان پرتلاشی است که در حوزه دعا تألیفات ارزشمندی به جای گذاشته و این آثار همواره مورد توجه عالمان و مردم بوده است. کتاب جمال الاسبوع با موضوع اعمال، نمازها و دعاهای ویژه ایام هفته یکی از نگاشته‌های سید ابن طاووس است. نگاشته حاضر برای نخستین‌بار دو نسخه مشهور از این کتاب را با روش مقابله بررسی کرده و آسیب‌های متنی آن را دسته‌بندی می کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - گونه‌شناسی آسیب‌های یافت‌شده در مقابله با محوریت کتاب‌های الاصول الستّة عشر، مصباح الشریعة، جمال الاسبوع و فلاح السائل
    سید مجید  حاجی زاده حسین خلجی مجید فاطمی راشد حامد متوادی
    گونه‌شناسی آسیب های مقابله، روشی برای دسته‌بندی اشکالات متنی نُسَخ چاپی است. نسخه‌برداری‌های متعدّد و امکانات محدود گذشته در کنار اشتباهات تایپیست و اموری دیگر، موجب بروز نقایصی در متون نُسَخ چاپی شده است. این اشکالات، سردرگمی در خوانش و در نتیجه، فهم ناقص یا نادرست گزا چکیده کامل
    گونه‌شناسی آسیب های مقابله، روشی برای دسته‌بندی اشکالات متنی نُسَخ چاپی است. نسخه‌برداری‌های متعدّد و امکانات محدود گذشته در کنار اشتباهات تایپیست و اموری دیگر، موجب بروز نقایصی در متون نُسَخ چاپی شده است. این اشکالات، سردرگمی در خوانش و در نتیجه، فهم ناقص یا نادرست گزاره های حدیثی را در پی دارد. تفاوت‌های متنی میان نسخه‌ها به‌کمک «مقابله» قابل شناسایی است. این تفاوت ها را با هدف شناخت بهتر، در انواع مختلفی می‌توان دسته‌بندی کرد. گاهی یک کتاب، توسّط ناشران مختلفی به چاپ می‌رسد. معمولا میان چاپ‌های مختلف، «مقابله»ای انجام نمی‌شود تا چاپ برتر شناسایی گردد و ناشر ضعیف‌تر به فکر اصلاح کار خود در چاپ‌ها و کتاب‌های بعدی برآید. معرّفی گونه‌های مختلف از اختلافات متنی در نسخه‌های چاپی، افزون بر شناسایی چاپ‌های برتر، به توسعه این نوع از پژوهش‌های متنی کمک کرده و مسیر را برای نظارت پژوهشگران بر فعّالیت ناشران کتب حدیثی هموار می‌سازد. در این نگاشته، سعی شده گونه هایی از اختلافات متنی که از مقابله چهار عنوان کتاب حدیثی به‌دست آمده، معرّفی شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - نگاهی به فهرست تخصّصی کتاب منهاج الصلاح نشر مکتبة العلّامة المجلسی
    حامد متوادی
    فهرست تخصّصی، مجموعه‌ای از اطّلاعات مختصر و تفکیک‌شدۀ برگرفته از محتوای یک کتاب است. تأمّل در فهارس تخصّصی کتاب‌های حدیثی، زمینه را برای تحلیل و فرضیه‌پردازی کلان نسبت به محتوا و روش نویسنده فراهم می‌کند. در این نگاشته فهرست تخصّصی کتاب «منهاج الصلاح فی اختصار المصباح» چکیده کامل
    فهرست تخصّصی، مجموعه‌ای از اطّلاعات مختصر و تفکیک‌شدۀ برگرفته از محتوای یک کتاب است. تأمّل در فهارس تخصّصی کتاب‌های حدیثی، زمینه را برای تحلیل و فرضیه‌پردازی کلان نسبت به محتوا و روش نویسنده فراهم می‌کند. در این نگاشته فهرست تخصّصی کتاب «منهاج الصلاح فی اختصار المصباح» علّامه حلی (م۷۲۶ق)، بررسی شده و با ارائه تحلیل آماری، بهره توجّه به فهارس تخصّصی نیز روشن می‌شود. فهرست آیات قرآنی، احادیث، آثار، اعلام، «طوائف، قبائل و فرق»، «اماکن و بلدان» و نیز فهرست منابعی که نام آنها در متن کتاب آمده در زمره فهارس تخصّصی «منهاج الصلاح» قرار دارد که در این یادداشت چهار فهرست بررسی شده و نکات آن تحلیل می‌گردد. پرونده مقاله