• صفحه اصلی
  • امکان‌سنجی حقّ مخلوق بر خالق با تأکید بر عبارت «بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ» و تأثیر آن در اجابت دعا

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990508238600 بازدید : 2168 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط