مقاله


کد مقاله : 13980908193743

عنوان مقاله : روشی برای ارتقای درس «تاریخ تحلیلی تفسیر شیعه»

نشریه شماره : 4 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 556

فایل های مقاله : 815 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد مهدی احسانی فر ehsanyfar@gmail.com مدرس -

چکیده مقاله

تاریخ تفسیر، عنوانی است برای یکی از درس¬های مقطع سطح سۀ حوزه و کارشناسی ارشد دانشگاه در برخی از رشته‌های مرتبط با قرآن کریم. این مادّۀ درسی گاهی با گرایش شیعه، گاهی با گرایش اهل سنّت و گاهی به صورت تطبیقی، تدریس می¬شود. برقراری ارتباط میان این درس با مباحث حدیثی به¬ویژه در رشته¬های توأمان قرآنی و حدیثی، یکی از دغدغه¬های همیشگی سرفصل¬نویسان و مجریان است. از سوی دیگر برخی از استادان که تجربۀ تدریس چندبارۀ این درس را دارند، از ابزارهایی برای پربارشدن علمی مباحث، کاربردی¬شدن آن و افزایش جذّابیت کلاس بهره می¬گیرند. با افزودن یا تغییر برخی از سرفصل¬ها، می¬توان بهرۀ علمی این درس را فزونی داده و نشاط دانش¬پژوهان را تأمین کرد؛ همچنین ارتباط بین مطالب تفسیری با مباحث حدیثی را برقرار نمود. تاکنون طرحی که ارتباط بین این دو حوزه را ذیل درس «تاریخ تفسیر» برقرار کرده باشد، منتشر نشده و نگاشتۀ کنونی می¬تواند چشم¬¬اندازی نو را بگشاید. همچنین این نگاشته با پشتوانۀ تجربی، سرفصل¬هایی را ذیل عنوان «تاریخ تفسیر» افزوده که کمتر مورد توجّه قرار گرفته است.