مقاله


کد مقاله : 13980219179215

عنوان مقاله : بحث فی افادة «انّما» للحصر و ما ورد فی کتاب التّفسیر الکبیر

کلمات کلیدی : -

نشریه شماره : 3 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 874

فایل های مقاله : 471 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد احسانی فر e@gmail.com - -

چکیده مقاله

-