مقاله


کد مقاله : 13970714164758

عنوان مقاله : نیازهای تازه در پژوهش و نشر حدیث

کلمات کلیدی : سرمقاله

نشریه شماره : 1 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 1113

فایل های مقاله : 516 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد جواد حسنی m.javadhasani@yahoo.com - -

چکیده مقاله

ث