مقاله


کد مقاله : 13971202177743

عنوان مقاله : کثرت روایت از راوی نشانۀ اعتماد به روایات منقول او

کلمات کلیدی : -

نشریه شماره : 2 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 185

فایل های مقاله : 3.31 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رسول طلائیان r@gmail.com - -
2 مهدی لاهیجی l@gmail.com - -

چکیده مقاله

یکی از راه¬های احراز اعتبار حدیث و حُکم به صدور آن از معصوم، اعتماد به راویان است. برای اعتمادکردن به راوی، زمینه¬های مختلفی وجود دارد؛ یکی از آنها، توثیق بزرگان حدیثی است. هنگامی که محدّث بزرگی مانند شیخ صدوق یا شیخ طوسی، راویی را مورد اعتماد بداند، امکان اعتماد به وی از سوی دیگران هم وجود دارد. یکی دیگر از راه¬های اعتماد به روایت¬گران حدیث، بررسی رفتار نویسندگان منابع متقدّم است. هنگامی که نویسندگان بزرگ حدیثی از یک راوی، روایات بسیاری نقل کنند، نشان¬دهندۀ اعتماد به اوست. هرچند ثقات، گاهی از ضعفا، نقل روایت می¬کردند؛ ولی هیچگاه از ضعفا، نقل بسیار نکرده و آنها را به عنوان شیخ خویش قرار نمی¬دادند. نقل بسیار از ضعفا موجب جرح ثقه می¬شد. صاحب معالم از همین راه، وثاقت گروهی از راویان همچون محمّد بن سنان را احراز کرده است