مقاله


کد مقاله : 13971202177738

عنوان مقاله : گزارش تقیّه در منابع روایی، تفسیری و تاریخی اهل سنّت

نشریه شماره : 2 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 1009

فایل های مقاله : 3/31 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

«تقیّه» با قیود و شرایطش حُکمی قرآنی است. یکی از اختلافات شیعه و اهل سنّت، گستره و شرایط همین حُکم است. منابع کهن و معتبر اهل سنّت، روایات بسیاری دربارۀ «تقیّه» دارد که مجموع آن می¬تواند گستره و شرایط این حکم را از دیدگاه قدمای سنّی، روشن سازد. پژوهش حاضر تلاش کرده با استخراج روایات تقیّه از منابع روایی، تفسیری و تاریخی اهل سنّت، مجموعه¬ای کامل¬تر از گذشته دربارۀ این موضوع را ارائه کند. نگاشتۀ کنونی، می¬تواند منبعی برای پردازش¬های آینده در پاسخ به شبهات تقیّه باشد. تقیّه در سیرۀ پیامبر صلّی الله علیه و آله و تقیه در کلام و کردار صحابه و تابعان، بخش¬های این نوشتار را شکل می¬دهد.