مقاله


کد مقاله : 13970714164760

عنوان مقاله : لوازم و نتایجِ بندگی با نگاهی به سیره و سخن رسول خدا صلّی الله علیه و آله

نشریه شماره : 1 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 1051

فایل های مقاله : 779 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید محمدرضا علوی نژاد smran313@yahoo.com - -

چکیده مقاله

خداوند، هستی را برای انسان و انسان را برای بندگی آفریده و راه رسیدن به خود را برای او گشوده است. عبادت، تنها راه رسیدن به خداوند است. عابد، با عبادت به معبود نزدیک شده و کامل می¬شود. خداوند، مقصود، کمال و مقصد عبد است. اگر عبد مقصودی غیر از خدا داشته باشد، به مقصد نمی¬رسد. اگر انسان راه و رسم بندگی را نداند، قدم¬هایش در مسیرِ بندگی می¬لرزد. رسول خدا صلی الله علیه و آله، تکیه¬گاه هستی در طریقِ بندگی است؛ با تأمل در زندگی ایشان دفترِ بندگی به روی انسان گشوده می¬شود. بندگی، لوازم و نتایجی دارد. با مشخّص¬شدنِ لوازم، بندگی آسان¬تر و با روشن¬شدنِ نتایج، انگیزه¬ برای بندگی بیشتر می¬شود. این نوشتار، در پیِ ارائۀ¬ تحلیلی از لوازم و نتایج بندگی با تکیه به حیات مادّی و معنوی اشرف مخلوقات است. لوازم و نتایج به¬صورت ترتیبی و پیوسته در پی هم آمده تا مراحل و نظامِ بندگی روشن شود. گویا نخستین¬بار است که چنین چینشی ارائه می¬شود.