اخبار نشریه

دومین شماره فصلنامه منتشر شد

به نام خدا

دومین شماره از فصلنامه علمی اختصاصی دانش ها و آموزه های قرآن و حدیث، منتشر شد. در این شماره نگاشته هایی با این عناوین چاپ شده است: پارک پژوهشی - کاربردی علوم دینی و انسانی، مفهوم ­شناسی حریم خصوصی انسان در قرآن و حدیث ، رابطۀ ایمان و عمل در قرآن و روایات ، ارزش ‌سنجی سند و متن دعای هفت هیکل ، گزارش تقیّه در منابع روایی، تفسیری و تاریخی اهل سنّت ، تجرّی از دیدگاه شیخ انصاری با تطبیق بر آیات و روایات ، شعور موجودات در قرآن و روایات2، خطّة دراسیّة لمفردات القرآن بين النّظريّة و التّطبيق، دعا، محوری متداول در زیارات معصومان علیهم السّلام، کثرت روایت از راوی نشانۀ اعتماد به روایات منقول او.

لازم به ذکر است این مجله نگاشته های علمی را در 24 قالب مختلف چاپ می کند. همچنین امکان انتشار نگاشته های عربی، مقالات پیوسته و یادداشت های آزاد قرآنی و حدیثی هم در این فصلنامه علمی وجود دارد.

تارنمای مجلّه به آدرس (www.majaleh-a.ir) و رایانامه به آدرس (majaleh.d.a@gmail.com) در دسترس بوده و آماده جذب نگاشته های علمی نویسندگان است. همچنین شماره 09214312651 نیز پاسخگوی تماس ها و پیام ها خواهد بود.

لینک خبر:

http://iqna.ir/fa/news/3792642/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF