اخبار نشریه

برگزاری جلسات هیات تحریریه و اجرایی نشریه به صورت هفتگی

به نام خدا

 با شروع روند کاری مجله از بهمن ماه سال 1396 تا کنون بیش از 20 جلسه کاری با حضور اعضای محترم تحریریه و اجرایی مجله برگزار شده است

در این جلسات موضوعاتی از قبیل آیین نامه ها و مقررات اجرایی نشریه و روش های تامین مالی و دریافت مجوز و امور فنی نشریه بررسی و گزارش پیگیری ها قرائت شد.جلسات اخیر هیات تحریریه به بررسی ویژگی ها و شرایط علمی و اجرایی حاکم در نشریات تخصصی حوزه قرآن و حدیثی اختصاص یافته است. در این نشست ها نقاط ضعف و قوت هر نشریه مورد توجه قرار می گیرید. هدف از این کار، تدوین ملاک های لازم و الگوی مناسب برای یک نشریه تخصصی قرآنی و حدیثی است.