راهنمای تدوین مقاله


به نام خدا

شیوه ­نامه تنظیم نگاشته ­ها

فصلنامه علمی- اختصاصی دانش ­ها و آموزه ­های قرآن و حدیث

  1. نگاشته­ ها، همراه با مشخصات نویسنده شامل: نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، تحصیلی یا جایگاه علمی، شماره تماس و ایمیل باشد.
  2. نگاشته ­ها، همراه با چکیده (بین 40 تا 150 کلمه) و واژگان کلیدی (3 تا 7 واژه) باشد.

تبصره: چکیده نکته ­نگاری­ ها بین 40 تا 70 واژه و چکیده نگاشته­ های دیگر، بین 100 تا 150 واژه باشد. یادداشت آزاد، نیازی به چکیده ندارد.

  1. حجم نگاشته ­های ارسالی به جز یادداشت­های آزاد، نباید کمتر از هفتصد کلمه باشد.
  2. نگاشته ­های ارسالی نباید به طور کامل در هیچ نشریه داخلی یا خارجی یا کتاب همایش، چاپ شده یا به نشر الکترونیکی رسیده باشد.

تبصره: نگاشته ­هایی که پیشتر چاپ شده و اکنون به هر دلیلی مانند قدمت چاپ و ... در دسترس نیست، با نظر سردبیر، قابلیت چاپ مجدّد در مجلّه را دارد.

  1. همه آثار باید موازین علمی- اختصاصی را بر اساس سند «بازشناسی، گونه­ ها و ویژگی­ های نگاشته علمی اختصاصی در حوزه قرآن و حدیث» رعایت کنند.
  2. متن نگاشته­ ها، به صورت تایپ شده و در دو قالب PDF و word در سامانه مجلّه ثبت گردد.
  3. منابع کتاب­شناختی، در پاورقی بر اساس این الگو مستند شود:

آدرس آیه: البقره، 51.

آدرس کتاب: نام کتاب، جلد، صفحه. (برای جلد، ج و برای صفحه، ص استفاده شود. بدون درج فاصله بعد از ج و ص)

آدرس مقاله: عنوان مقاله، نام مجلّه یا کتاب مقالات، شماره مجلّه، شماره صفحه. (برای شماره صفحه، ص استفاده شود.)

آدرس سایت: نام سایت، آدرس صفحه به لاتین.

آدرس پایان­نامه: عنوان پایان­ نامه، صفحه.(برای صفحه، ص استفاده شود).

  1. اگر از دو منبع هم­نام در نگاشته استفاده شود بر اساس الگوی زیر در پاورقی مستند می ­شود:

الکافی (کلینی)، ج3، ص250.

الکافی (حلبی)، ج1، ص170.

  1. پاورقی­ ها در هر نگاشته به صورت پی در پی آورده شود.
  2. در پایان نگاشته، کتابنامه به ترتیب حروف الفبا همراه با شماره و بر اساس این الگو ذکر شود:

نام کتاب، نام نویسنده، نام محقّق یا مترجم، محل چاپ، انتشارات، نوبت چاپ، سال چاپ.

عنوان مقاله، نام نویسنده، نام مترجم، نام کتاب مقالات، گردآورنده، سال چاپ.

عنوان مقاله، نام نویسنده، نام مترجم، نام مجله، شماره مجله، سال چاپ.

عنوان پایان­نامه، نام نویسنده، نام استاد راهنما، نام استاد مشاور، مرکز تحصیلی، سال دفاع.

عنوان نسخه، نام نویسنده، شهر محلّ نگهداری، کتابخانه محل ّ نگهداری، شماره ثبت.

نام سایت، تاریخ اخذ از سایت، آدرس سایت به لاتین.

تذکر 1: نگاشته ­های ارسالی، بازگردانده نمی­شود.

تذکر 2: مسؤولیت محتوای نگاشته­ ها، به عهده نویسندگان است.

تذکر 3: مجلّه در ویرایش، تلخیص و اصلاح نگاشته ­ها، آزاد است.

تذکر 4: هر گونه از نگاشته­ ها، به جز یادداشت آزاد، در صورتی برای ارزیابی ارسال می ­شود که نویسنده، بابت هر صفحه سیصد واژه­ای، هزینه مصوّب مجلّه را بپردازد. دریافت این مبلغ، تعهدی برای مجلّه نسبت به چاپ نگاشته، ایجاد نمی­ کند.

تذکر 5: نگاشته­ ها پس از ویرایش نهایی مجلّه، برای تایید به نویسنده داده می­ شود. نویسنده یک هفته فرصت اظهار نظر دارد. اظهار نظر نکردن نویسنده در این بازه، به معنی تایید خواهد بود.

تذکر 6: نگاشته­ ها، پس از پذیرش نهایی، با در نظر گرفتن موضوع، قالب و حجم، به نوبت چاپ می‌شود.