مقاله


کد مقاله : 13991009251476

عنوان مقاله :

کلمات کلیدی :

نشریه شماره : 10 Autumn 2020

مشاهده شده : 315

فایل های مقاله :


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 hasanalikhani771312@gmail.com Professor PhD

چکیده مقاله