مقاله


کد مقاله : 13990112236297

عنوان مقاله : بررسی تطبیقی عناوین حقوق فرزندان در قرآن کریم و عهدین

نشریه شماره : 6 فصل زمستان 1398

مشاهده شده : 390

فایل های مقاله : 456 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 افسانه خوشناموند af.khoshnam69@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 جمال فرزندوحی farzandwahy@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

معارف مشترک در ادیان الهی، نشان‌دهندۀ منشأ مشترک است.یکی از موضوعاتِ دارای گزاره‌های مشابه در ادیان ابراهیمی، «حقوق فرزندان» است. بررسی اجمالی این حوزه به صورت تطبیقی از سویی اهمیت موضوع را در ادیان الهی روشن کرده و نشان می‌دهد که آینده‌سازان جوامع، چه جایگاهی در کتاب‌های آسمانی دارند و از سوی دیگر، میزان کمال و جامعیت اسلام را روشن می‌سازد. پژوهش پیش رو عناوین حقوق فرزندان را در قرآن و عهدین بررسی کرده است. در این بررسی، نگاه قرآن کریم به «فرزند» مطرح شده و سپس سرفصل‌های حقوق فرزندان در قرآن و عهدین فهرست می‌شود.