مقاله


کد مقاله : 13971202177742

عنوان مقاله : دعا، محوری متداول در زیارات معصومان علیهم السّلام

کلمات کلیدی : -

نشریه شماره : 2 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 183

فایل های مقاله : 3.31 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی انجم شعاع a.a.shoa@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

زیارت¬های مأثور معصومان علیهم السّلام در ساختارهای ویژه‌ای ارائه شده است. محورهای هر یک از این ساختارها قابل شناسایی و تحلیل است. سلام و تحیّت، مدح و حمد الهی و لعن بر دشمنان، برخی از این محورهاست. یکی از ارکان متداول زیارت¬نامه¬ها در یکی از ساختارهای پرکاربرد، دعاست. ترتیب دو عنصر «سلام بر معصوم» و «دعا» در این ساختار، قابل توجّه است. در بیشتر زیارت¬ها، ابتدا «سلام به معصوم» و سپس «دعا» وجود دارد. در این چینش، مخاطب از مَزور به خدا تغییر کرده و گونه¬ای از «التفات» بلاغی را شکل می¬دهد. التفات در زیارت¬نامه¬ها به معنی همسو بودن مخاطبان و طولی بودن خطاب¬هاست. در حقیقت، زیارت¬کننده با «وسیلۀ» امام به سوی خدا رهنمون شده و درخواست خود یا نجوای خویش را مطرح می¬کند.