مقاله


کد مقاله : 13971202177734

عنوان مقاله : رابطۀ ایمان و عمل در قرآن و روایات (با تأکید بر کتاب الکافی)

نشریه شماره : 2 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 228

فایل های مقاله : 3.31 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد حسین موسوی جزایری s@yahoo.com - -

چکیده مقاله

ایمان در اعتقاد و عمل انسان، نقش داشته و مسیر رفتار او را تعیین می¬کند. اینکه آیا عمل جزو ایمان است و یا شرط و لازمه¬اش، پرسشی بود که اختلاف در پاسخ به آن پیدایش فرقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گوناگونی مانند خوارج، معتزله و کرّامیه را رقم زد؛ اختلافی که هنوز در قالب¬های دیگری ادامه دارد. مأموریت این نوشتار، بررسی رابطۀ ایمان و عمل با تحلیل گزاره¬های قرآنی و حدیثی است. این مقاله با تأکید بر روایات کتاب «الکافی» عمل را جزو ارکان ایمان می‌شمرد.